Anders Magnusson: - Skapa det liv du vill! Jag har verktygen!

Allmänt / Permalink / 0
Hej mina fantastiska vänner!

För ett tag sen var jag på en mycket bra föreläsning och fick äran att träffa Anders Magnusson. Hans föreläsning heter: ”Skapa det liv du vill –Dumpa bagaget!” Jag går på föreläsningar så ofta jag får möjlighet och har därför fått min favoriter. Hade inte hört Anders tidigare, men nu är han en av mina favoriter. 

Anders är elitidrottaren som fastnade i missbruk och kriminalitet. För att vända sitt liv blev han civilekonom vid Handelshögskolan, men den stora förändringen skedde först 1998 när han blev nykter och drogfri. Efter det har Anders vigt sitt liv åt egen personlig utveckling och att hjälpa andra.

Jag tycker det är så fantastiskt när en människa som hamnat fel kan vända sitt liv och sedan hjälpa andra. Anders är VD och grundare till företaget Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Deras vision är att hjälpa så många människor som möjligt med känslomässig läkning vid alla typer av förluster och förändringar.

På sin föreläsning så ger Anders flera verktyg, för att lära sig hur man kan försonas med sig själv och sina erfarenheter och bli fri att skapa det liv man vill leva. Samtidigt som vi lär oss mycket om hur vi skaffar oss saker, får vi lära oss förvånansvärt lite om hur vi kan hantera förluster och förändringar.

Under föredraget lär han ut hur vi får kraft till handling, mod till förändring, nycklar till frihet, hur man lär sig förlåta och släppa sina inre hinder.

Varför jag berättar lite kring det är för att Magnus har en extra insatt föreläsning den 30 maj! För bara 295 kr för du lyssna på honom och du får även boken Sorgbearbetning. Är du intresserad så gå in på denna sida: https://www.sorg.se/forelasningar/

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor, men sorgereaktioner kan utlösas av en rad olika förluster och förändringar. Några exempel är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor) egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur, när barnen flyttar hemifrån, att gå i pension eller att livet inte blev som man tänkt sig.

Kännetecken och reaktioner kan vara energiförlust, förändrade matvanor, oregelbunden sömn, koncentrationssvårigheter, humörsvängningar mm. Dom kan vara mycket individuella.

Lite skrämmande som Anders skriver i sin bok… En människa kan drabbas mer än fyrtio förluster under sitt liv. Ja då gäller det verkligen att ha verktygen att hantera förluster! Ett hjärta kan alltså brista många gånger.

Jag läser på en sida: ”En del människor utvecklar ett livslångt förhållande till sin smärta och agerar som offer. Detta blir ofta till en livsbegränsande och hindrande vana. ”Offer ” har svårt att be om ursäkt. Att förlåta är en handling, inte en känsla!” Just detta sa Anders flera gånger under sin föreläsning…. Ta in orden.. ”Att förlåta är en handling, inte en känsla”. Du behöver inte tycka om personen du förlåter men du mår bättre i själen om du förlåter! Sorgbearbetning innebär att kunna förlåta andra!

Nu är ni nog nyfikna på Anders Magnusson så jag ska inte skriva mer om det. Men kan tipsa er att googla på dom olika faserna som man går igenom. Kan vara bra att känna till dom. Sorgens faser är: Chockfasen, Reaktionsfasen, Bearbetningsfasen och Nyorienteringsfasen. Där börjar man blicka framåt! Man ser en ljusare framtid och sig själv i den framtiden.

Jag ber Anders att berätta hur hans familj ser ut!

- Jag gift med Camilla som jag varit ihop med sedan år 1996. Vi bor i Bromma med våra två döttrar, 11 år och 9 år gamla, och katten Maja.

- Vad har du för livsmotto? frågar jag vidare.

- Mitt livsmotto är ”Var sann mot dig själv”, vilket är ett citat från Hamlet av Shakespeare.

- Du sa på föreläsningen att du har lite kvar i din ryggsäck….vad är det du behöver bearbeta?

- Det jag själv har kvar att bearbeta handlar främst om min tid som kriminell och om tiden i fängelse. Barndomen och mina vanliga kärleks-och vänskapsrelationer känner jag mig ganska klar med. Sedan finns det även en del kvar som handlar om mina känslomässiga reaktionsmönster som jag har kvar att bearbeta. Det är dock på en helt annan nivå mot det jag befann mig i tidigare, så på det stora handlar det om ganska angenäma problem jag idag sitter i – eller kanske bättre uttryckt ”idag är jag tacksam över att de problem jag har inte är värre än de är”. :-)

- Hur påverkar bagaget? undrar jag.

- Även om det finns ett antal vanliga sätt som bagaget genom sorgereaktioner påverkar är det viktigt att komma ihåg att reaktionerna är unika och skiljer sig åt från person till person. Man sörjer sin relation till det som gått förlorat, och eftersom alla relationer är unika så är all sorg unik. Det går därför inte att på förhand beskriva en normal sorgereaktion. Reaktionerna varierar över tiden hos varje enskild person. Sorg är inte en tidsbestämd process som sker i stadier eller faser, utan kan bäst beskrivas som ett flöde som böljar fram och tillbaka.

Anders går sedan in djupare på dom reaktioner som jag tidigare nämnde. Men jag skriver ner dom här!

Vanliga sorgereaktioner är:

En känsla av bedövning. Det första som en sörjande brukar uppleva är en känsla av bedövning. Denna initiala reaktion beror på att det som hänt är alltför smärtsamt och omvälvande för att man ska kunna ta in det på en gång. Känslan av bedövning kan komma och gå under de första dagarna efter förlusten och variera i styrka.

Koncentrationssvårigheter. Sörjande tänker mycket på förlusten och kan därför ha svårt att minnas alldagliga saker och ha svårt att koncentrera sig. De kan berätta hur de går från ett rum till ett annat för att hämta något, men att de glömt vad de skulle hämta när de kommit fram. De kan också redogöra för hur de skadade sig, eftersom de inte var riktigt närvarande, när de till exempel skar sig vid matlagning eller krockade när de körde bil.

Humörsvängningar. En typisk reaktion är att pendla snabbt mellan olika känslolägen. Från att ha varit ledsen kan den sörjande plötsligt känna sig upprymd. Känslorna är dessutom starka. Det är även vanligt är att uppleva motstridiga känslor. Sörjande kan uppleva en lättnad över att en älskad anhörig inte längre lider av sin svåra sjukdom, samtidigt som de upplever en förtvivlan över att hon eller han inte längre är i livet.

Vredesutbrott. Utbrott av aggressivitet kan förekomma. Att vara lättstött, irritabel och arg är inte ovanligt bland sörjande, även om långtifrån alla reagerar med ilska. Ena stunden vill man ha många människor i sin när- het, nästa ögonblick stöter man bort allt och alla. Utbrotten beror på den psykiska anspänningen och upplevelsen av frustration kring det som hänt. Det är då viktigt att inte döma, utan att vara tolerant och visa förståelse, vilket brukar leda till att den underliggande sorgen kommer fram.

Förändrade matvanor. Sorg påverkar även hungerkänslorna. Sorgen kan leda till brist på aptit eller omåttlig glupskhet. Det förekommer även att sörjande pendlar mellan dessa ytterligheter. Både att äta för mycket och att äta för lite kan vara ett sätt att för stunden dämpa smärtan.

Oregelbunden sömn. Sömnen kan påverkas av sorg. Perioder med sömnsvårigheter kan följas av perioder då man istället sover extremt mycket. Över tiden kan tillstånd av sömnbrist och sömnöverskott pendla fram och tillbaka.

Energiförlust. Tankar och känslor kring det som har hänt slukar mycket energi. Sörjande berättar ofta om en väldig trötthet som inte går att sova bort. Den ursprungliga energin och livslusten finns helt enkelt inte längre kvar, vilket i sig kan upplevas som en förlust.

- Vilka flyktbeteenden är vanligast? frågar jag.

Anders svarar:

- En anhörigs död, en skilsmässa och andra större förluster producerar en enorm mängd känslomässig energi. Eftersom de flesta av oss har blivit felaktigt socialiserade att hantera sorgliga och smärtsamma känslor, ända från tidig barndom, saknar vi ofta verktyg för bestående läkning. Tvärtom uppmuntras vi, aktivt eller passivt, att använda tillfälliga lättnader för att döva smärta.

Anders fortsätter………

- En klichéartad berättelse illustrerar väl detta faktum. Ett litet barn kommer hem efter att ha blivit sårat av ett annat barn på lekplatsen. Mamman, pappan eller någon annan vårdnadshavare undrar vad som hänt. Barnet svarar med tårar i ögonen att ett av de andra barnen var elakt. ”Var inte ledsen, kom så köper vi en glass”, säger då den vuxne. Därmed lär sig barnet, från en viktig kunskapskälla, den livslånga läxan att känslor kan hanteras med hjälp av mat.

- Då myterna om sorg inte ger någon vägledning till hur känslomässig läkning kan uppnås, utvecklar sörjande ofta olika beteenden för att få tillfällig lättnad. Bland annat visar en studie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset att närmare en tredjedel av alla änkor använde alkohol i ett försök att lindra sin sorg.
Några exempel på beteenden som kan ha negativ inverkan på människor i sorg är: Alkohol och psykofarmaka, mat, arbete och träning, shopping, sex och ilska.

Anders berättar vidare….

- Dessa beteenden kan bli skadliga om man tar till dem av fel anledning. Att äta en glass har ingen bestående inverkan på den känslomässiga smärta som en förlust orsakat. Shopping kanske lindrar för stunden, men gör inget åt de bakomliggande orsakerna till sorgen och smärtan. Gemensamt för samtliga dessa flyktvägar är att de tillfälligt förändrar sinnesstämningen, vilket skapar en illusion av förbättring. Men effekten är bara kortsiktig och det finns risk att beteendet snart upprepas, vilket för den sörjande längre och längre bort från det sorgearbete som behöver göras.

-Förlåta är ditt favoritredskap. Hur gör man? frågar jag.

- Utöver att fullborda kommunikationen handlar sorgbearbetning även om att acceptera och försonas med det som har hänt. Detta blir särskilt tydligt när smärtsamma händelser har inträffat i de relationer som bearbetas.

- När jag på mina kurser talar om behovet av att förlåta uppstår ofta en mängd spontana protester. Förlåtelse är nämligen ett av våra mest missförstådda begrepp. De flesta verkar tolka begreppet förlåtelse som att man ska tycka om den man förlåter, att man ska vilja träffa personen igen, att man ska tycka att det som hände var okej eller inte så farligt, eller att man ska förlåta för den andres skull. Utifrån dessa uppfattningar är det naturligt att inte vilja förlåta någon. Som tur är kräver verklig förlåtelse ingenting av detta.

- Förlåtelse handlar istället enbart om dig, om dina tankar och dina känslor kring det du har varit med om. Förlåtelse innebär att du ger upp hoppet om en annorlunda eller bättre gårdag. Det handlar om ett accepterande av det som skett, vilket ger frid i sinnet.

- Känslan av ilska och bitterhet kommer från upplevelsen av att ha bli- vit skadad. För att förändra den känslan behöver vi en ny upplevelse av försoning med våra erfarenheter. Att förlåta är den handling som åstadkommer detta. Ofta tror vi att vi saknar förmåga att förlåta för att vi inte vill för- låta, men att förlåta är en handling och inte en känsla. Jag brukar förklara vad jag menar med exemplet av att vara för trött för att orka borsta tänderna. Vi borstar oftast ändå tänderna för att vi vet att det känns bättre efteråt.

- Samma sak är det med förlåtelse – först kommer själva handlingen, sedan upplevelsen av att må bättre. Om vi ska vänta på lusten av att förlåta innan vi går till handling och förlåter, kommer vi troligen att få vänta för evigt. Genom att förlåta gör vi oss inte beroende av att den som skadat oss kom- mer till insikt och ber om förlåtelse. Istället frigör vi oss själva genom att gå till handling och förlåta utan att motparten ber om det. Att förlåta gör det möjligt för oss att släppa taget om det som hänt och gå vidare. Det är en gåva vi ger oss själva.

Anders brinner för att prata om detta och fortsätter…………..

- Att förlåta innebär rent praktiskt att du riktar din förlåtelse till motparten. Notera dock att motparten inte ska vara fysiskt närvarande. Förlåtelsen ska inte uttalas direkt till motparten eftersom det nästan alltid uppfattas som en attack, vilket riskerar att leda till ytterligare konflikt och smärta. Istället ska du bli hörd och bekräftad av en annan närvarande människa. Den formulering vi brukar använda oss av är: ”Jag bekräftar att det du gjorde skadade mig, men jag tänker inte längre låta minnet av detta fort- sätta skada mig, utan jag ger upp hoppet om en annorlunda eller bättre gårdag och förlåter dig så att jag blir fri.”

- När vi förlåtit befrias vi oftast från både ilska, smärta och bitterhet.

Nyfiket frågar jag:

- Du skrev ett så fint brev till din fru Camilla. Berätta, hur skriver man ett Fullbordansbrev?

- Ett fullbordansbrev som sedan läses upp är en av de avslutande handlingarna i sorgbearbetningen. Hela 90% av jobbet ligger innan brevuppläsningen. Du behöver göra utforska relationen genom ett relationsdiagram, förstå konceptet med läkande faktorer som innehåller bl.a. både ursäkter, förlåtelser, brustna drömmar, ge upp sina förväntningar om framtiden, samt både negativa och positiva känslomässiga yttranden. Först därefter skriver du brevet. Det går därför inte på ett kortfattat sätt beskriva hur du skriver ett fullbordansbrev, utan du behöver utgå från instruktionerna i boken Sorgbearbetning. Du kan läsa mer om boken och även bokens två första kapitel på www.sorg.se/bocker.

- Du gjorde en jättebra visualiseringsövning på din föreläsning. Kan du berätta den?

- Visualiseringsövningen bygger på att du först skriver ner exempel på några egna förluster, noterar några sätt du flyr eller försöker förändra dina känslor för stunden, antecknar namnen på några personer som sårat dig, samt listar några av dina dåliga samveten. När du så identifierat en del av ditt bagage föreställer du dig hur livet skulle kunna gestalta sig utan detta bagage och vad du behöver göra för att komma dig. Visualiseringsövningen har jag utvecklat själv och du hittar den på www.sorg.se/visualisering

Tack snälla Anders för dina fina svar! Det blev ett långt blogginlägg men det är ett mycket viktigt ämne för att kunna leva det liv man själv vill. Leva livet fullt ut! Vara ärlig mot sig själv! Ha mod till förändring! Allt går att bearbeta! :)

Du som har möjlighet missa inte Anders föreläsning den 30 maj. Idag när jag skriver detta inlägg så är det 26 april. Jag tror det finns platser kvar.

SKÖT OM DIG & HA EN FORTSATT HÄRLIG VECKA!

MÅNGA KRAMAR FRÅN ER SARA.
Maria Montazami: - Fira allt som firas kan!

Allmänt / Permalink / 3
Hej mina fina vänner!

Älskar du din kropp? Gillar du allt på den? Missnöjd med någon del? Hur mycket tid per dag lägger du ned på ditt utseende? Hur får du fint hår? Gör du något för att stoppa åldrandet?

Idag gästas min blogg av inte mindre än Hollywoodfrun Maria Montazami och ni ska få veta vad hon svarar på dessa frågor. Så detta inlägg handlar en hel del om relationen till sin kropp. Jag tänker på ordspråket: ”Om du inte vårdar din kropp, var ska du då bo?” :) 

Maria Brigitte Anita Montazami är född 13 november år 1965 i Västerås. Hon är en stor svensk personlighet och varför jag valde att ta henne med i min blogg är för att jag tycker hon är den ärligaste och finaste av Hollywoodfruarna. Jag brukar titta på programmet på tv och har även träffat Maria vid olika tillställningar i Sverige.

År 1987 åkte hon och hälsade på sin syster i Los Angeles. Hon trivdes så bra att hon stannade och jobbade först som au pair. Sedan sökte hon jobb som servitris på en restaurang där hennes man Kamran var chef. Dom blev kära och började dejta och på den vägen är det. Efter ett par år blev Kamran en framgångsrik mäklare.

Tips till alla som är med på dejtingsajter, detta är också ett alternativ att hitta någon! Se dig omkring så finns drömprinsen/drömprinsessan där! Våga ta kontakt! Våga chansa för att vinna! :)

Idag bor Maria med sin man Kamran och deras fyra barn: Sara, Hanna, Emma och Nicholas. De har två hundar som heter Molly och Copper.

Jag frågar Maria:

- Vem av Hollywoodfruarna gillar du mest och varför?

- Jag tycker allra bäst om Åsa eftersom hon är liten men tuff och har ett stort varmt hjärta av guld.

- Ditt bästa tips för att bli framgångsrik? undrar jag vidare.

- Var ärlig mot dig själv och mot andra och ta inte den korta vägen bara för att få snabba resultat, utan våga chansa och jobba hårt!

- Gör du något för att stoppa åldrandet? T ex någon speciell kräm?

- Jag ser till att skratta varje dag och fira allt som firas kan. Och samtidigt ha en balanserad kost och leva ett aktivt liv!

Bra svar, skulle ha svarat likadant om jag fick frågan. Men fira allt som firas kan hade jag nog inte tänkt på. Maria springer med sin hund Copper fem dagar i veckan och hon går även på pilates.

- Är du rädd för något Maria?

- Ja jag är otroligt rädd för att dö, en oväntad hastig död som att bli mördad till exempel!

- Älskar du dig själv och din kropp? Gillar du allt? Missnöjd med någon del?

- Ja, jag älskar i princip allt med mig själv, förutom mina ben som jag efter graviditeter fått lite spider veins, men jag ska faktiskt ta bort dem om ett par veckor.

- Har du gjort någon kirurgisk ingrepp? Vad anser du om skönhetsingrepp?


- Jag har opererat brösten efter mina barn fötts och jag gör även botox för att minska rynkor. Jag tycker att det är väldigt personligt med skönhetsingrepp och att man inte ska vara så snabb att döma de som väljer att göra det, för man vet aldrig hur en människa påverkas av vissa saker med sitt utseende.

Maria berättar vidare att hon lägger ned 1 h varje morgon på sitt utseende från uppstigning tills att hon är klar. Jag berömmer hennes fina, tjocka och vackra hår och frågar hur hon gör för att få det så fint. Maria svarar:

- Jag har extensions så att mitt hår ska bli långt och extra tjockt. Min frisör gör det så jag vet tyvärr inte märket, men det är väldigt bra. Sedan använder jag Moroccan Oil för att det ska bli mjukt. Jag lockar och tuperar håret. Jag använder också ett jättebra hårspray från Kenra.

Jag är 175 cm lång och Maria är 180 cm. Jag brukar undvika högklackat för att inte bli längre. Tycker också att det är skönare för fötterna att få gå utan högklackat. Jag frågar Maria om hon går i högklackat ofta……

- Åh absolut jag har nästan alltid på mig högklackat och älskar det eftersom man får fin hållning och känner sig glamorös!

- Vad gör du om 5 år? 10 år? Kommer du att flytta till Sverige?


- Om tio år så hoppas jag att jag har en massa barnbarn! Och nej jag kommer inte flytta till Sverige, eftersom mina barn har växt upp här och Kalifornien är deras och även mitt hem.

- Har du gått på diet någongång?

- Ja dieter kommer och går och de brukar hålla i ungefär tre veckor för min del, innan jag halkar tillbaka till det som min kropp är van vid.

I sommar kommer Maria och hennes familj till Sverige för att hälsa på hennes familj som bor där. Jag tackar henne för svaren och önskar henne varmt välkommen hem till Sverige.

Bilden här på Maria har hon personligen skickat till mig för hon tycker att den passar så bra i min blogg.

Apropå relationen till sin kropp så vill jag bara säga: SLÄPP KRAVEN! DU DUGER SOM DU ÄR! DU ÄR UNIK! Tycker någon människa annorlunda så är det ingen person som du behöver ha i ditt liv! VAR STOLT FÖR DEN DU ÄR! ATT JUST DU ÄR DU!

Vi behöver älska alla delar hos oss själva och då även de mindre bra sidorna som är en del av oss istället för att jämföra oss med alla andra. Så älska eller acceptera alla dina sidor!

Självkänsla handlar om hur du tänker och känner om dig själv. Om du har bra självkänsla, vet du att du är värdefull bara genom att vara. Känslan att du är okej går att träna upp. En stabil självkänsla hjälper dig att våga göra saker du vill, och att säga ja och nej till saker.

DU ÄR UNDERBAR!!! Glöm aldrig det!

MÅNGA KRAMAR FRÅN ER SARA.


Anders: -Hundar är programmerade för vänlighet!

Allmänt / Permalink / 0
Hej mina vänner!

Jag har haft en körig vecka, men nu är jag tillbaka. Idag ska jag skriva om det ämne som kanske står min närmast, relationen till hundar! Ni som har följt min blogg vet att jag är en stor djurvän och har två hundar, en flat coated ret river som är 3 år och 5 månader och en irländsk setter som är 12 år. Tidigare hade jag en gordon setter som blev 14 år. Jag har även haft en flat. Så hundar står mig mycket nära men jag älskar även alla slags djur. Haft katt i 27 år också. Ridit i 10 år och jobbat som ridlärare mm.

Minst ett djur har alltid funnits i mitt liv och när jag var barn åkte jag hem på lunchrasten och gick ut med andras hundar. Ett hem utan ett djur är inget hem för mig, så känner jag. Den värme och kärlek som ett djur kan ge är enorm!

Jag passade mycket en flat när jag var barn och tänkte när jag blir stor vill jag ha en egen flat och nu har jag det! Varje dag tänker jag på hur lyckligt lottad jag är som har Molle som han heter! Hur otroligt det är att just han är min hund! Känner hur min kropp berörs när jag skriver detta, jag blir varm! Min andra hund har mer varit min yngsta sons hund.

Jag ger mina hundar mycket kärlek och tycker att uppfostran av en hund ska bygga mycket på kärlek och vänlighet. Jag pratar mycket med dom och dom pratar mycket med mig. Varje kväll lägger jag mig en timme cirka på golvet bredvid Molle och vi har den mysigaste stunden på hela dagen. Han ligger i sin bädd och min andra hund på en säng ganska nära. Jag pratar om hur dagen har varit och vad som händer imorgon och om allt möjligt i livet. Och Molle har ofta mycket att berätta för mig. Ni som har hund eller förstår hundar kan nog nicka igenkännande. Kommunikationen människa och hund är viktigt!

Det är som i ett förhållande, man måste jobba för relationen varje dag! Man har inte hund bara för att ge den mat och gå promenader. En hund behöver så mycket mer och massor av kärlek! En hund har inte valt dig utan du har valt hunden och har då ett ansvar, ge den ett lyckligt liv!

Jag vet inte hur många gånger per dag jag säger ”Duktig kille!” ”Vad duktig du är!” En hund precis som barn växer med beröm och lär sig. Har tyvärr haft förhållande med några killar i mitt liv som inte förstår hur det är att leva ett ”hundliv”. Som inte förstått att om man t ex ska gå på bio så måste hundarna ut innan och efter. Att hundarna behöver rutiner och kärlek. Och att jag helst inte vill resa ifrån dom. Så en framtida kille måste förstå det annars kommer jag inte ha ett förhållande. Mina hundar och barn är viktigast för mig!

Jag tycker jag kan mycket om hundar men vill lära mig mer och mer hela tiden. Därför har jag några personer som jag anser är hundproffs som jag vänder mig till om jag har någon fundering. En av dessa personer är ANDERS HALLGREN!

Anders Hallgren anses vara världens första hundpsykolog. Han har vigt sitt liv åt att hjälpa problemhundar. De mjuka och positiva träningsmetoderna som han en gång introducerade används nu över hela världen. Anders har skrivit ca 30 böcker om hundars problem, träning och beteende. Böckerna har översatts och givits ut i många länder. Han är en eftersökt föreläsare och lärare i hundpsykologi. Anders bor med sin fru Ginger och deras hund Macho.

För mig är det en ära att ha honom som gäst i min blogg! En stor förebild och en fantastisk människa!

- Du är hundpsykolog, psykolog med fil.lic Har du jobbat med något annat i ditt liv? Vad gör du i ditt jobb som hundpsykolog idag? frågar jag Anders.

- Jag läste till psykolog bara för att utveckla arbetet med hundar. Inget annat arbete annat än pilsnerjobb under studietiden.

- Jag vet att du har skrivit otaliga böcker om hundar… ”Lyckliga lydiga hundar”, ”Lär dig tolka hundens signaler”, ”Rädda arga och stressade hundar”, ”Klickerträning”, ”Drivkraft och motivation”, ”Kantarellsök” och många fler. Är det någon bok som säljer bättre? Är det någon bok som du själv är mer nöjd med?

- Den som ligger etta sedan mitten av 1980-talet är "Lexikon i Hundspråk", den tar upp alla de signaler och beteenden hundar använder för kommunikation. Sedan första upplagan kom ut har det hittills inte upptäckts nya inslag i hundspråket, vilket gör mig lite stolt, om jag får skryta. Boken har inspirerat hundfolk i deras egna bokskrivande, t ex Roger Abrantes, Renée Sjöberg och Turid Rugaas. Min allra senaste bok (i tryckeriet just nu), "Etik och Etologi" känner jag starkt för!

- Du är känd för att ha den innovativa mjuka och positiva träningsmetoden. Kan du berätta lite kort om den? Jag själv uppfostrar mina två hundar med beröm och kärlek. Min syn är att man aldrig i stort sett behöver höja rösten till sin hund. Hur ser du på det?

- Jag startade min verksamhet som ett uppror mot det etablerade hårda synsättet och kunde visa och bevisa att respekt och hänsyn till sin hund var avgörande för om man skulle få en frisk och lycklig kompis. Det naturliga för flocklevande hunddjur, vilda som tama, är positiva relationer. Hos vargar och hundar finns det runt femton olika beteenden för att stärka sammanhållningen i gruppen. Hot och aggression förstör den. För att överleva måste individerna vara vänliga mot varandra enligt naturens oskrivna lagar (kommer till hösten med en bok om detta). Det här innebär att man sällan behöver höja rösten, att man ska undvika att straffa sin hund, att man ska vara tillåtande och välkomnande och skapa en varm atmosfär. Man ska också skydda hunden från obehagliga och skrämmande upplevelser så långt det någonsin går.

- Du har hjälpt problemhundar mycket. På vilket sätt har du gjort det?

- Många tror att man tränar en problemhund, men det är inte en framgångsrik strategi. Det skulle ju innebära att man fokuserar på symtomen, på själva problembeteendet. Vad man gör är att, med hjälp av ett antal analyser, kartlägga orsakerna bakom problemet. Stressanalys kartlägger stressfaktorer, smärtanalys visar på smärta, sjukdom och fysisk irritation (vanligast är muskelproblem och fel i ryggen), hormonanalys avslöjar om det finns risk för en hormonell störning, t ex sköldkörtelfel, en serotoninbalansanalys kan visa om en hund t ex har post-traumatisk stress och i så fall behöver speciell näring. Andra analyser tillkommer vid behov, t ex hundägarens attityd, kunskaper och beteende.

Anders fortsätter…..

- Genom att bearbeta orsakerna bakom problembeteendet behöver man sällan träna. En hund kan t ex vara irriterad och aggressiv för att den har ryggsmärtor. Kanske yttrar sig hundens ilska bara mot andra hundar, vilket är vanligt. Efter besök hos en fysioterapeut kan hunden bli helt bra igen. Det har hänt många gånger.

- Hur kommunicerar du med din hund?

- Alltid på ett vänligt sätt och med mycket uppmuntran. Om jag vill att han ska avbryta något, så kan jag säga "nej", men aldrig med en hård röst. Arg låter bara den som inte lärt hunden vad ord som "nej" betyder och hunden reagerar då på tonfallet. Men det är ju inte speciellt trevligt att man ska låta arg när man kommunicerar med sin hund. Vi lär hunden att sitta och ligga och använder snäll röst för att få den att lyda de orden, då kan man ju också lära hunden att ordet "nej" betyder "avbryt det du gör (så kan du i stället komma till mig och få en godisbit)".

Anders fortsätter….

- Jag är också observant på hans kommunikation med mig. En hund som vill säga något kommer sällan fram och gnäller eller uppmärksammar dig på annat sätt. Den sitter still och stirrar på dig. Men de allra flesta hundägare förstår inte att det är ett meddelande, så de reagerar inte på det. Därför slutar hunden att uppmärksamma dig på detta sätt och en kanal för att kommunicera försvinner...

Just detta tänker jag mycket på och jag brukar ta mig tid att lyssna och förstå vad hunden vill mig när han sitter still och tittar på mig. Så viktigt att behålla den kanalen för kommunikation också.

- Har du lätt att kommunicera med alla hundraser eller är det svårare med en del?

- Ja det är skillnad på raser. De flesta vanliga raserna är alla lätta i detta avseende, men det finns t ex en del asiatiska hundar som har svårt både att "lyssna och prata". Men alla hundar förstår det språk de själva använder och när jag utnyttjar det så är vi överens. Jag går inte rakt emot en främmande hund utan siktar lite bredvid, så som de själva gör. Jag tittar den inte i ögonen, utan åt andra håll, precis som de själva gör. Jag böjer mig inte ned och klappar hunden på huvudet utan sätter mig en liten bit ifrån och är intresserad av något i marken. Då kommer hunden fram och tar kontakt, även om den är reserverad. Jag smeker den lätt på hakan eller kinden och har en kompis på nolltid - även om det är en hund som är s k aggressiv eller om den normalt är rädd för folk. Sådana hundar är bara signalkänsliga och de skulle vara sociala med människor om dessa bara visste hur man ska hälsa på en hund.

- Har du någon favoritras?

- Nej, jag reagerar enbart på individer.

- Reser du ibland utomlands utan Macho? Är det svårt att vara ifrån din hund?

- Ja, det händer ganska ofta men då är Ginger hemma. Macho är aldrig ensam. Det är jättejobbigt att vara hemifrån men det vägs upp av glädjen när vi träffas igen.

- Något som du inte har gjort i livet och vill göra?

- Jag kan inte komma på något. Jag har alltid, i vuxen ålder, följt mina innersta önskningar och min magkänsla för vad som är rätt och fel. Det är en skön känsla det där, att inte ångra något man gjort eller inte gjort. Det är väl lite så hundar känner, de lever här och nu, oroar sig inte för morgondagen och sörjer inte gårdagen. Skulle vi ha en sådan livsfilosofi skulle vi slippa mycket ångest och bitterhet.

Kloka ord. Hundar lever här och nu och det borde vi människor ta efter mera!

- Jag ser ibland hundar som går utan koppel vid trafiken bredvid sin husse. Finns flera där jag bor. Min magkänsla säger till några av dom att de har uppfostrat hunden hårt. Hur gör man för att lyckas med detta med en mjuk metod?

- Hur lydig en hund än är ska man inte ha den lös nära trafik, den kan bli skrämd och rusa ut i gatan. Vill man kunna ha sin hund lös på säkra platser och vara säker på att den inte sticker av på egen hand ska man vara aktiv under promenaden. Man kan ha "stationer" där man aktiverar hunden med mentala uppgifter (söka "tappade" nycklar, leta godis i barken i ett träd etc.). Bra är också att träna "stanna" och "kom" flera gånger per dag och belöna med extra gott godis eller kul lekar.

- Vad har du för relation till din hund? Får den sova i din säng?

- Vi har en varm och nära relation utan höjda röster och "nejande". Han får vara i alla möbler. Dessutom har vi uppmuntrar honom att ta initiativ, vilket han ofta gör. Han säger till när han vill ha lite mental aktivering inne och bestämmer vart han vill gå på promenaderna. Det har gjort att han blivit enormt smart. Dessutom tror jag det har bidragit till att han har ett enormt starkt immunförsvar.

- Vad är skillnaden att kommunicera med ett djur och med människor?

- Vi använder ord och meningar med folk. För djuren är kroppsspråket det viktigaste.

- Är du vegetarian eller vegan? frågar jag vidare.

- Jag är vegetarian sedan jag var 22 år.

Jag förstod nästan det svaret då en sann djurvän för mig inte skulle äta kött utan ser kött som någon och inte något. Men det har jag skrivit om i ett annat blogginlägg. 

- Vad tror du skiljer människor som växer upp med något djur och dom som inte gör det?

- Forskningen har visat att de som växer upp med djur är mer socialt kompetenta, har bättre självförtroende, har mer emotionell intelligens och har större förståelse för icke-verbal kommunikation med mera (se t ex min bok "Hunden i våra hjärtan").

Anders får medhåll ifrån mig. Jag är övertygad om att detta stämmer och barnen lär sig vara rädd om något. Jag ser på mina tre barn hur sociala de är, har bra självförtroende, är omtänksamma, älskar djur och alla tre är mycket trevliga barn får jag ofta höra. Under deras uppväxt har det alltid funnits flera olika djur.

- Vad tycker du om Cesar Millan?

- Eftersom den största delen av hans budskap går ut på att vi ska dominera våra hundar så är jag emot honom. Han förespråkar en straff- och dominansbaserad syn på hundträning. Sedan finns det en del bra saker också, som t ex att hundar ska få dagliga promenader, men det han står för mest är detta med att vara "ledare" som modern etologi vänder sig emot (se "Etik och Etologi").

Jag har sett en del program med Cesar och håller åter igen med honom. Jag gillar inte alls Cesars metoder.

- Dina råd för att få en lycklig hund?

- Hundar är programmerade för vänlighet för att sammanhållning ökar chansen till överlevnad. Därför, om inte för annat, ska man vara vänlig mot sin hund. Dessutom ska man vara aktiv med den och träna den att anpassa sig till vårt snurriga samhälle, inte minst skott och fyrverkerier, men också olika människor och hundar.

- Hur kan man se på hundens svans vad den vill säga?

- Man kan avläsa en hel del intentioner på svansens hållning och rörelser. De flesta känslor en hund har avspeglas i svansen, öronen och kroppshållningen. Där kan man se fler budskap än de flesta vet om.

- Föredrar du tikar eller hanar och varför?

- Jag går strikt på individ, därför spelar en hunds kön ingen roll.

Nu kommer en intressant fråga som jag hört många säger så mycket olika om. Jag frågar:

- Kan en hund se färger?

- En hund är röd-grön-färgblind. Den ser också mycket bra i mörker.

Bra då fick jag svar på det. :) Eftersom jag har två hundar själv så frågar jag Anders vilket fästingmedel han tycker är bäst. Han svarar:

- Vet inte, bara att fästingar är farliga och man ska skydda sin hund från dessa otäckingar så långt det går. Macho avsökes efter varje promenad, men har kort päls så det är lätt.

- Nu är det snart ormtider… Vad bör man tänka på som hundägare om sin hund blir hundbiten i skogen? Ska man ha med sig något i fickan?

- Det ska man säkert, men detta är en veterinärfråga så jag bollar den vidare.

Min älskade hund Molle blev ormbiten när han var liten och blev inlagd på djursjukhus på midsommarafton. Så jag vill uppmana alla hundägare att akta era hundar och er själva för huggormar!

- Råder olika om pinnar och leka med dessa. Vad anser du?

- Det är inte den bästa leksak eftersom den kan fasta i munnen och skada hunden. Det är ingen fara för stress om det inte blir för mycket och för intensivt. Varje dag är för mycket.

- Tycker du att man ska höja rösten till en hund om man anser att den gör något fel? (jag brukar själv oftast vilseleda mina hundar)

- Nej det tycker jag inte, men man är inte mer än människa. Vad man ska tänka på är att det är något man bara gör i undantagsfall och absolut inget som sker dagligen eftersom det kan skapa social stress (kommer med en bok om detta till hösten: "Nyckeln till Lycka"). Gör hunden upprepade gånger något som lockar fram vår skarpa röst har man ju där beviset på att det inte hjälper, alltså måste man byta strategi, kanske till att belöna hunden innan den utför sin kriminella handling eller använda klickerträning.

- Hur ger man sin hund ett långt liv?

- Genom vänlighet, motion, mental aktivering, mycket kärlek och koll på tecken på sjukdomar, t ex kontrollera tandstatus och sköta om munhygien m m, m m.

- Vilken hundmat tycker du är bäst?

- Individuellt, kan inte svara. Torrfoder har fått mycket kritik. Se "Pet Allergies" av Alfred J. Plechner och Martin Zucker.

- Tips på roligt ovanligt trix att lära sin hund och som du lärt dina hundar?

- Det finns så många att jag måste be att få hänvisa till böcker där det finns beskrivet (t ex min bok "Lyckliga Lydiga Hundar"). Vi lär inte Macho så mycket sådant för det känns inte rätt att han ska prestera för att vi ska ha kul.

- Vid vilken ålder på hundarna är det lättast att lära tricks?

- Ingen speciell ålder. Hundarna ska inte hålla på med tricks för att man ska lära dem dessa, utan för att de är bra mentala aktiviteter.

- Ska du skriva någon mer bok och i så fall vad skall den heta?

- Jag har just skrivit klart "Lärobok i Hundpsykologi", men det dröjer innan den kommer ut i Sverige.

Det blev ett långt blogginlägg idag, men måste passa på att ställa många frågor när jag har en duktig hundpsykolog med. Vi behöver alla lära oss att leva oss in i våra hundars sätt att uppfatta sin tillvaro. Både vi som har hundar och även dom utan hundar tycker jag, för det finns så många hundar i samhället. Det borde egentligen vara ett ämne i skolan. Så mitt tips är att byt plats med hunden ibland och se världen genom dennes ögon. GÅ EN STUND I HUNDENS TASSAR OCH NJUT AV ATT LEVA HÄR OCH NU! :) 

Tack snälla Anders för att du delade med dig av dina kunskaper!

MASSOR AV KRAMAR FRÅN ER SARA.
-

-
--

Till top